Jiří Fürst

„Nejdokonalejší tvar ve vesmíru je vejce, hned po ženském zadku.“

Jiří Fürst se narodil 31.12.1954 v Českém Brodě a mládí prožil v Úvalech, kde také navštěvoval výtvarné kurzy akad. malíře Vladimíra Vondráčka. Studentská léta pak strávil v Praze, kde žije a tvoří dodnes. Soukromě studoval kresbu u akad. malířky Heleny Slavíkové, modelování pak u akad. sochaře Juraje Pléštika, kamenickou sochařinu u akad. malíře Milošer Hrušky. Následovala léta praxe v modelování pro film a divadlo u Jana Fabiána. Zhotovoval také návrhy vitráží, reliéfy a zahradní plastiky pro různé i zahraniční zákazníky. Svými díly je zastoupen v soukromých sbírkách po celé Evropě, jedna plastika se nachází ve sbírce v New Yorku.

Figurální sochařská tvorba Jiřího Fürsta zobrazuje krásu lidského těla. Jedná se o baladicky pojaté samostatné postavy jakož i dynamické kompozice, klasicky vyjádřené oblé tvary ale také novější posun k „ostřejším“ rysům. V jeho díle je patrná snaha vzbudit u diváka různé zrakové vjemy dle různých úhlů a směrů pohledu na objekt v součinnosti a působením dopadajícího světla, čímž vzniká dojem částečné proměnnosti tvarů. Některé kompozice Jiřího Fürsta mají decentní erotický podtext.

Kromě práce s hlínou se umělec občas věnuje i malování obrazů (s abstraktními motivy nebo s náměty z měst či venkova). Dělením obrazu do geometricky vzájemně svázaných ploch zdárně tlumí účinek sytých barev.

Prolínání malířství a sochařiny není u Jiřího Fürsta neobvyklé, oba obory kdysi studoval a stylově nikoho nenapodobuje. Vždy se snaží o osobitý výtvarný projev s neustálým vývojem.

 


Kontaktujte mě